បង្កើនថាមពលខួរក្បាល, ជនសម័យទំនើប៖ ត្រូវតែអាន!

មានថ្នាំគ្រាប់និងថ្នាំគ្រាប់ជាច្រើនសម្រាប់ថាមពលខួរក្បាលបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានលក់និងអះអាងថាជួយបង្កើនថាមពលខួរក្បាលរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅលើវិសាលគមអូតូអ៊ុយមីនបន្ទាប់មកផ្នែកនេះនឹងប្រាប់អ្នកពីការពិតអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានថាមពលខួរក្បាលច្រើននោះអ្នកត្រូវតែរៀនប្រើខួរក្បាលរបស់អ្នក។ ខួរក្បាលគឺដូចជាសាច់ដុំ។ វាចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត។ កាលណាអ្នកប្រើខួរក្បាលរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនវាកាន់តែល្អ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើខួរក្បាលរបស់អ្នកវាដូចជាអ្នកកំពុងដំណើរការពេញមួយថ្ងៃ។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលខួរក្បាលរបស់អ្នករីកលូតលាស់លឿន។ អ្នកត្រូវបង្កើនខួរក្បាលរបស់អ្នកដោយហេតុផលដូចខាងក្រោម៖ វាអាចធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លាតជាងមុន។ ខួរក្បាលរបស់អ្នកត្រូវការរីកចម្រើនដោយសារតែសកម្មភាពខួរក្បាលទាំងអស់ដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនដូចជា៖ ការសិក្សាការគិតធ្វើការងារចងចាំរឿងរ៉ាវដែលអ្នកបានទុកវាចោល។ ល។ អ្នកអាចឆ្លាតជាងមុនដោយគ្រាន់តែគិតនិងខិតខំ។ ខួរក្បាលក៏ត្រូវការថាមពលច្រើនដែរ។ ប្រសិនបើខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់វាអាចនឹងខូចខាត។ មានវិធីដើម្បីជួយខួរក្បាលអ្នកឱ្យរីកចម្រើនដោយប្រើថ្នាំគ្រាប់និងថ្នាំ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

BrainPill

BrainPill

Jette Mosley

BrainPill ជួយក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូលហេតុ? ការពិនិត្យមើលបទពិស...

NooCube

NooCube

Jette Mosley

ចំពោះការប្រមូលផ្តុំខ្ពស់ជាងនេះ NooCube ប្រហែលជាមានដំណោះស្រាយល្អបំផុត។ អ្នកទិញដែលពេញចិត្តរាប់សិបនាក់...

Revitalum Mind Plus

Revitalum Mind Plus

Jette Mosley

Revitalum Mind Plus គឺល្អឥតខ្ចោះក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បង្កើនការប្រមូលផ្តុំប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូលហេតុ? ក...

មតិអានភាគច្រើន

Genium

Genium

Jette Mosley

អ្នកស្ទើរតែជឿថា Genium ធ្វើការអស្ចារ្យ។ បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់និក្ខេបបទបានមកឡើង, ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មើល...

Revitalum Mind Plus

Revitalum Mind Plus

Jette Mosley

Revitalum Mind Plus ថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាជាព័ត៌មានជំនួយក្នុង Revitalum Mind Plus ប្រមូលផ្តុំ។ plethor...